Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Międzyzdrojach
Plac Ratuszowy 1,
72-500 Międzyzdroje

Dane składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny

Dane deklaracji

cały rok
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Będąc właścicielem nieruchomości na której świadczone są usługi hotelarskie, oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w niżej wymienione baseny i urządzenia kąpielowe typu SPA :

Dane 1. basenu / urządzenia kąpielowego

Dane 2. basenu / urządzenia kąpielowego

Dane 3. basenu / urządzenia kąpielowego

Dane 4. basenu / urządzenia kąpielowego

Dane 5. basenu / urządzenia kąpielowego

Dane 6. basenu / urządzenia kąpielowego

Obliczona wymagana liczba oraz pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne

Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sezonie wakacyjnym od 1.07 do 31.08 (2 miesiące)

Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sezonie wakacyjnym od 1.01. do 30.06. i od 01.09. do 31.12. (10 miesięcy)

Dane dotyczące nieruchomości

Opomiarowane zużycie wody:

W przypadku braku wodomierza lub braku danych dotyczących ilości zużytej wody:

Pozostałe dane:

W sytuacji braku jakiegokolwiek opomiarowania zużytej wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

W przypadku nabycia nieruchomości podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi