Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5,
72-500 Międzyzdroje

Dane składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

Opomiarowane zużycie wody

W sytuacji braku jakiegokolwiek opomiarowania zużytej wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

W przypadku nabycia nieruchomości podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi